Kommende program

Vårsemesteret går fra ca midten av januar til slutten av mai. Semesteret avsluttes med utevisning(er). Kunstnerfilm, Påskefilm og Drammen Kortfilmkonkurranse faste innslag i vårsemesteret. 

Programmet kunngjøres på våre nettsider og på våres Facebooksider rundt midten av desember. 

Høstsemesteret går fra ca slutten av august til midten av desember. Semesteret begynner med utevisning(er). Drammen Sacred Music Festival, Halloweengrøsser og Julefilm faste innslag i høstsemesteret.

Se "Når og hvor er visningene?" for detaljer om det.

Se "Program" for detaljer om programmet for inneværende semester. Her finner du lenker til omtalesidene.

Se vårt Arkiv for detaljer om film vi har vist fra starten av Filmklubben i 2008.