Filmens lyd

Velkommen til et foredrag med mange eksempler på lydens betydning for filmopplevelsen. I tillegg får du en "foley performance"!oredrag og eksempler på lydens betydning for filmopplevelsen.

 

Kurset tar for seg følgende:
Kort innføring i lyd som fenomen (lydbølger, akustikk, øret og hørsel, reptilhjernen og instinkter.)
Litt om subjektiv oppfattelse av virkeligheten og mulighetene gjennom stillhet.
En kort gjennomgang av lydfilmens historie, med bilder fra hvordan man gjorde det tidligere.
En innføring i hva filmlyd består av, de fire hovedelementene dialog (opptakslyd, ettersynk og voice over), effekter (lydarkiv, lydeffektopptak i mono, stereo og surround, samt foley), atmosfærelyd (opptak av dette og hvilke valg Sveen gjør når han jobber utfra hvilket perspektiv historien skal fortelles) og musikk (diegetisk/ikke diegetisk).
Et dypere dykk inn i de forskjellige elementene med eksempler fra prosjektet Sveen jobber med: Mammon sesong 2 (Premiere på NRK1 januar 2016).
Foredraget blir "løst i snippen", en dialog mellom Sveen og publikum, og foredraget utvikler seg slik det passer for anledningen.