Reisefilm/Road Movies

Roadmovies - ytre og indre filmreiser

Reise har vært et tema i filmene fra begynnelsen av, helt fra Georges Méliès Reisen til månen i 1902. Vi finner reisetemaet i de fleste sjangre, både drama, komedier, gangster, krim, western, action og eventyrfilmer. Reisen kan være en episodisk fortelling, hvor det dukker opp nye underholdende folk og hendelser underveis på ferden. Den kan bestå av et oppdrag som rulles ut på den strake vei eller en mystisk og hemmelig ferd på en skjult sti. Reisens hensikt kan være en flukt for rømlinger fra en forbrytelse. Veien kan peke mot en spesifikk destinasjon, eller så kan selve reisen være målet i seg selv. Reisen kan innebære oppnåelse av kjærlighet eller frihet. Et viktig poeng er ofte at reisen ikke bare er fysisk, den fungerer også som en forløsning for våre hovedpersoner. Gjennom veien kan de finne eller gjenoppdage seg selv. Filmreisen er nemlig også en indre reise.

Filmer har skildret reisene i over et århundre, mens selve konseptet har eksistert gjennom litteraturen i over tusen år. Tenk bare på Odysseen, som er nettopp en gammelgresk versjon av reisene vi finner i dagens filmer. Et spørsmål er om en slik reise må innebære en fysisk vei, eller en bil i moderne tid. Det som er viktigere enn det faktiske transportmiddelet, veien, havet, jernbanesporet, bilen, skipet eller flyet er ideen om veien som metafor. Til slutt fyrer slike historier opp under vår fantasi om hva som er mulig og om hvordan våre liv kan endres gjennom reiseopplevelser, møte nye mennesker og besøke ukjente steder. Videre er de metaforer for menneskelig liv og indre forvandling, som skjærer over et vidt sett av sjangre. Roadmovies handler om individer og en indre metamorfose som foregår underveis, men de handler også om en kultur og et samfunn på en bestemt tid og sted. Ikke overraskende blir de ofte indikatorer for sosial omveltning og økonomisk katastrofe, på film gjelder dette særlig Den store depresjonen og den turbulente æraen på 1960-tallet. Roadmovies har en særlig amerikansk kobling. Bilen har alltid vært et symbol på amerikansk uavhengighet og frihet: man kan utforske det enorme landskapet (på samme måte som i westernfilmer, med ekspansjonisme og erobring) og oppdager en selv gjennom andre.