Stumfilmtiden

1920 - 1930 bonde- og nasjonalromantikken

Stumfilm er film uten lydspor med synkronisert lyd og dialog, men som ble akkompagnert av pianoorgel eller orkester. I underholdningsfilmer ble dialogen formidlet med ekspressiv mimikk, stumme hånd-bevegelser, og tekstplakater. Opplegget med å kombinere levende bilder med innspilt lyd er like gammel som film i seg selv, men av tekniske grunner var synkronisert dialog først praktisk mulig på slutten av 1920-tallet lydtriode og introduksjon av vitafonsystemet. 

Kilde: Wikipedia